Personvernerklæring

Dato: 28.mai 2018

0. Om Biltreff

Eier av denne nettsida er: Biltreff as, Postboks 224, 6802 Førde. Tlf: 57 72 56 60. Epost: post@biltreff.no. Vårt org. nr er: NO 991 159 150

1. Samtykke til bruk av personlige data

Jeg samtykker herved til at Biltreff AS kan innhente og bruke de personopplysninger som angis nedenfor i pkt. 2.

2. Hvilke personopplysninger blir behandlet?

Biltreff AS behandler følgende informasjon for å oppfylle formålet med behandling av personopplysningene: Navn, kontaktinformasjon, kjøps-/salgsbetingelser, verkstedhistorikk, kjøpsstatistikk, informasjon om produkter og tjenester som er solgt eller kjøpt, inngåtte avtaler, eierforhold rundt biler, teknisk informasjon om biler som har blitt solgt av Biltreff AS eller som har besøkt Biltreff AS sitt verksted, registreringsnummer, chassisnummer (VIN), samt annet som er relevant for overholdelse av inngåtte avtaler med deg. Personopplysninger kan også finnes i notater eller løpende tekst som ikke er strukturerte eller søkbare i Biltreff AS dataregistre. Biltreff AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene og lagrer og behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven med forskrifter.

3. Hvorfor innhenter vi opplysninger?

Dine personopplysninger og den innsamlede informasjonen vil bli benyttet av Biltreff AS til oppfyllelse av avtaler med Biltreff AS eller samarbeidspartnere, administrasjon av garantisaker, gjennomføring av verkstedsoppdrag, markedsføring, utstedelse av kundetilbud samt fullføring av lovpålagte forpliktelser.

4. Underleverandører (databehandlere)

Biltreff AS benytter underleverandører for å gjennomføre tjenesten, herunder til å drifte kommunikasjonsverktøy. Vi kan også engasjere samarbeidspartnere for å utføre analyser og spørreundersøkelser. Dette gjør det mulig å tilby deg som kunde bedre betingelser og tjenester. Biltreff AS er ansvarlig for all databehandling utført av underleverandører. Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder at persondata ikke kan overdras til andre.

5. Overføring av personopplysninger til tredjepart

Biltreff AS overfører i visse tilfeller personopplysninger om kunder til følgende kategorier av mottakere som Biltreff AS samarbeider med: Bilprodusenter eller deres generalagenter samt deres nærstående selskap eller samarbeidspartnere, finansieringsselskaper, forsikringsselskaper og myndigheter.

6. Retten til innsyn og endring av personlig data

Du kan kontakte oss og få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg. Dersom opplysningene er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at de skal rettes eller slettes. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at vi benytter dine opplysninger til markedsføringsformål (for eksempel utsendelse av SMS og nyhetsbrev). Kontaktdetaljer til Biltreff AS: post@biltreff.no

7. Avslutte ditt samtykke

Om du ikke ønsker SMS eller nyhetsbrev, respekterer vi selvsagt det. Våre abonnenter kan enkelt melde seg av vår e-postservice (nyhetsbrev). Dette kan du gjøre gjennom å klikke på avmeldingslinken som finnes i nedre del av alle nyhetsbrev fra Biltreff AS.

Ønsker du ikke å motta SMS? Da kan du sende SMS med kodeord Biltreff STOPP til 2012.

Om du har spørsmål om våre kommunikasjonskanaler via SMS eller nyhetsbrev, er du velkommen til å sende oss en e-post til post@biltreff.no