Administrasjon


Egil Skilbrei

Avdeling: Administrasjon
Stilling: Dagleg leiar

Tlf: 57 72 56 78 / 913 17 985
E-post: egil.skilbrei@biltreff.no

Andrine Aase.jpg

Andrine Aase

Avdeling: Administrasjon
Stilling: Kontor og administrasjonsleiar

Tlf: 57 72 56 60
E-post: andrine.aase@biltreff.no